Zofia Lisowska – Prezes
Magdalena Wojciechowska – Z-ca Prezesa, Główna Księgowa

Rada Nadzorcza
Ewa Kurek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Halina Kozikiewicz – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Stanisława Krużołek – Sekretarz
Agata Kubacka – Członek
Mariola Kozieł – Członek

Członkowie
Spółdzielnia obecnie (koniec 2019r.) zrzesza 98 członków.