Zofia Lisowska – Prezes
Magdalena Wojciechowska – Z-ca Prezesa, Główna Księgowa

Rada Nadzorcza
Ewa Kurek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Halina Kozikiewicz – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Stanisława Krużołek – Sekretarz
Agata Kubacka – Członek
Jadwiga Wiśniańska – Członek

Członkowie
Spółdzielnia obecnie (koniec 2018r.) zrzesza 102 członków.