Klauzule informacyjne ( art 13,14 RODO ) i klauzule zgody ( art. 6 i 9 ) RODO stosowane w „HERMES” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Skoczowie dostępne są pod następującym linkiem:  RODO